Zemní práce JCB

ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDÍME TRAKTORBAGREM JCB 3CX / mth 800kč bez DPH

PŘEVOZ MATERIÁLU P V3S / S / hodinová sazba 600kč bez  DPH

 • výkopové práce
 • hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • výkopy základů a základových pásů
 • výkopy pro bazény a jímky
 • terénní úpravy
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • demolice objektů
 • doprava stavebního materiálu
 • doprava zemin a sypkých materiálů
 • odvoz stavebního odpadu, sutě
 • hloubení a rekultivace příkopů a odvodňovacích kanálů pomocí speciální příkopové lžíce